Description

Erivajadusega lapsele toe, juhendamise, hoolduse ja järelevalve pakkumine perele sobival ajal ja kohas. Vajame tugiisikud ja lapsehoidjaid, kes töötavad lapse kodus, toetavad last haridusasutuses või mõlemat. Tuleb ette vajadusi töötamiseks ka Tartu maakonna lastega. Lapsehoidjaid ja tugiisikuid ootame tööle ka Tammistu perekeskusesse, kus korraldame nädalavahetustel ööpäevaringset hoiuteenust. Töö toimub käsunduslepingu alusel. Töökoormus on paindlik, tasu tunnipõhine.

Budget 5.00 € / hour
Required work experience 0 years

Delete order

Are you sure you want to delete this order?

Send message

Eesti Agrenska Fond SA