Description

Pakun nõustamisteenust ja abi dokumentide koostamisel asjaajamisel kohaliku omavalitsuse või riigi ametiasutusega. Näiteks kasutuslubade taotlemine, seiskohtade esitamine ja vastuste koostamine planeeringutega seotud küsimustes ning muudes küsimustes asjaajamisel kohaliku omavalitsusega. Õigusnõustamine kalandusvaldkonnaga seotud küsimustes ja projektitaotluste ettevalmistamine toetuste taotlemisel Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist.

Specialist

Desired payment
20.00 € / hour Or 0.00€
Working experience
0 years