Kirjeldus

Olen tuleohutusega tegelenud viimased 5 aastat ning pakun firmadele oma teenust, mis sisaldab: evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse läbiviimine; tulekahju korral tegutsemise plaani koostamine; tuleohutuse koolituse läbiviimine; Tuleohutusealane nõustamine.

Pildid

Haridus

Päästeala

  • Sisekaitseakadeemia
  • 2012 - 2015

Omandan kõrgharidust päästealal aates 2017 aastast, Töötanud Päästeametis inspektorina 4,5 aastat ning erafirmas tuleohutusspetsialistina/projektijuhina peaaegu 5 kuud.

Spetsialist

Palgasoov
30.00 € / tund või 0.00€
Töökogemus
5 aastaid