Teenus vabakutseliste ja meistrite otsimiseks ja leidmiseks

Veebileht KOGUTEENUSED.EE on loodud selleks, et koondada kõik pakutavad ja nõutavad teenused ühte kohta. Seejuures on meie eesmärk teha platvorm võimalikult mugavaks, funktsionaalseks, turvaliseks ja kergesti ligipääsetavaks. Oleme endale sihiks võtnud platvormi edasi arendada, et pakkuda portaali külastajatele lõpptulemusena võimalust üksteisega võimalikult ausalt suhelda. Just seepärast olemegi rakendanud laiendatud isikutuvastamise ja kvalitatiivse hindamise süsteemi. Samuti tagab meie süsteem filtrite abil mugava ametite ja erialade otsingu rubriikides ja sorteerimise võimaluse, et mitte raisata asjatult aega soovitud spetsialisti või tellimuse otsimisele. Meie meeskond tegeleb platvormi arendamisega pidevalt. Ka teie saate portaali kvaliteedi asjus sõna sekka öelda.

Üldkokkuvõttes on projekti idee pakkuda spetsialistidele võimalust endast teada anda ja tellijatele sobivat spetsialisti leida. Meie platvorm sobib:

  • ettevõtetele ja eraisikutele;
  • vabakutselistele;
  • spetsialistidele, kes otsivad lisateenistust;
  • tööpakkujatele, kes soovivad pakkumiste laviinist parima meistri ise välja valida;
  • tellijatele, kes ei taha vajaliku spetsialisti otsimisele aega raisata, vaid pakkumiste seast ise endale sobiva välja valida.

Kust leida meister, spetsialist või tellija?

Tiheda konkurentsi tingimustes ei pruugi sobiva meistri leidmine lihtne olla. Paljudel pole piisavalt kommentaare või ei ole need kuigi objektiivsed. Seetõttu oleme välja töötanud süsteemi, kus kasutajad saavad ülevaate Eestis elavatest ehitajatest, remonditöölistest, IT-spetsialistidest, koduõpetajatest ja muude alade spetsialistidest. Soovime oma portaalis muuta meistrite leidmise nii lihtsaks, et ka vabakutselised leiaksid Eestis kohalikke kliente ja leiaksid kiiremini töö. Samuti võib meie portaal lihtsustada eraisikutel pakilise vajaduse korral lapsehoidja, põetaja, ehitaja või muu spetsialisti leidmist.

Usaldusväärne teenus vabakutselistele, meistritele, erategijatele ja ettevõtetele

Töövõtjate ja klientide hindamiseks peab kasutaja läbima isikutuvastuse ja seega näete meie veebilehel ainult asjasse puutuvaid objektiivseid arvustusi. Spetsialisti portfoolio sisaldab andmeid tema hariduse ja töökogemuste kohta ning fotosid ja videoid tema varem tehtud töödest. Seepärast soovitame spetsialistidel koostada klientide jaoks võimalikult palju kasulikku teavet sisaldav kuulutus, sest sellega püüate rohkem tähelepanu ja tänu sellele saate ka rohkem tellimusi ja kliente.

Teenust kasutavatel tellijatel soovitame jätta spetsialisti kohta objektiivne arvamus, sest ainult nii aitate ka teistel klientidel leida hea meistri.

Loodame, et leiate meie portaali kaudu tööd, sobiva spetsialisti või lausa terve meeskonna, kellega oma projekt ellu viia.