Kirjeldus

Pakun nõustamisteenust ja abi dokumentide koostamisel asjaajamisel kohaliku omavalitsuse või riigi ametiasutusega. Näiteks kasutuslubade taotlemine, seiskohtade esitamine ja vastuste koostamine planeeringutega seotud küsimustes ning muudes küsimustes asjaajamisel kohaliku omavalitsusega. Õigusnõustamine kalandusvaldkonnaga seotud küsimustes ja projektitaotluste ettevalmistamine toetuste taotlemisel Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondist.

Töökoht

kalamajandusosakonna juhataja

  • Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
  • 28.09.2012 - 31.12.2023

kalavarude osakonna juhataja

  • Keskkonnaministeerium
  • 01.01.1998 - 27.09.2012

Haridus

riigiteaduste magister

  • Tallinna Ülikool
  • 2014 - 2016

töönduslik kalapüük ja kalakasvatus

  • Eesti Mereakadeemia
  • 1991 - 1996

Spetsialist

Palgasoov
20.00 € / tund või 0.00€
Töökogemus
26 aastaid