Kirjeldus

Loyal Law - Teie usaldusväärne partner õigusküsimuste lahendamisel! Kas vajate professionaalset õigusabi? Loyal Law on siin, et aidata! Pakume kõrgetasemelist õigusnõustamist ja esindust järgmistes valdkondades: Äriõigus: Nõustame Teid kõigis äriõigusega seotud küsimustes, aidates nii igapäevastes äritegevustes kui ka keerukates tehingutes. Tööõigus: Pakume tööõigusalast nõustamist nii tööandjatele kui ka töötajatele, tagades seaduslikkuse ja õiguste kaitse tööalastes küsimustes. Võla- ja lepinguõigus: Aitame koostada ja läbi vaadata lepinguid ning lahendada võlaõiguslikke vaidlusi. Andmekaitse: Nõustame isikuandmete kaitse ja privaatsusega seotud küsimustes, tagades vastavuse kehtivatele andmekaitse nõuetele. Pankrotiõigus: Pakume nõustamist ja esindust pankrotimenetluses, aidates nii võlausaldajaid kui ka võlgnikke. Kliendi esindamine kohtus ja kohtueelsetes organites: Esindame Teid kohtus ja erinevates kohtueelsetes menetlustes, kaitstes Teie õigusi ja huve. Lisaks pakume abi järgmistes küsimustes: Sisedokumentide koostamine: Aitame koostada äriplaane, sise-eeskirju, juhendeid ja muid vajalikke dokumente. Ettevõtte asutamine, ühinemine, jagunemine ja likvideerimine: Pakume igakülgset nõustamist ja abi ettevõtte elutsükli erinevates etappides.

Haridus

Õigus

  • Tartu Ülikool
  • 2024 - 2024